Środki zwalczania chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera dzięki wspólnemu planowaniu badań naukowych choroby neurodegeneracyjneSprawozdawca: Philippe Lamberts (Verts/ALE):
W przypadku chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera, należy zadbać o szukanie przyczyn rozwoju choroby, mechanizmy jej tworzenia. Przy pomocy wspólnego planowania badań na szczeblu europejskim łatwiej będzie skupić wysiłki zapobiec rozdrobnieniu badań, należy realizować mniej projektów, ale za to większe.

Potrzebna jest lepsza koordynacja badań między państwami, między naukowcami, między dyscyplinami, dzięki czemu można uniknąć dublowania działań.

Choroby neurodegeneracyjne

Choroby neurodegeneracyjne

 Odsetek osób chorych na chorobę Alzheimera rośnie (za 10-15 lat liczba chorych się podwoi), a w raz z nim wzrasta ilość stowarzyszeń, osób zaangażowanych i innych form wsparcia. Lecz aby skutecznie zapobiegać i leczyć, potrzeba więcej środków na badania kliniczne, których wyniki muszą być później aplikowane u pacjentów. Branża farmaceutyczna również odgrywa wielką rolę, jeśli chodzi o to jak wyniki badań przełożą się na pacjentów.