Choroba Alzheimera i inne demencje choroby neurodegeneracyjneEuropejska inicjatywa dotycząca choroby Alzheimera i pozostałych demencji
Sprawozdawczyni Marisa Matias
Strategia na rzecz zdrowia w Europie.
Podstawowa odpowiedzialność w UE leży w gestii państw członkowskich. Komisja chciałaby wspierać państwa członkowskie w wyzwaniach, jakie są jej stawiane. Komisja w 2009 roku wydała komunikat (380/2009), mówiący o ogólnej strategii wspierania państw członkowskich w sprawie chorób neurodegeneracyjnych. . Zawierający 3 główne obszary:
I obszar – wspieranie obywateli, filar opieki zdrowotnej (wczesne wykrywanie schorzeń i zapobieganie demencji starczej);
II – badania naukowe – lepsze zrozumienie problemu;
III – obszar finansowania w państwach członkowskich. Dobre praktyki, którymi nie zawsze dzielą się państwa członkowskie;

Alzheimer - poważna choroba neurodegeneracyjna

Alzheimer – poważna choroba neurodegeneracyjna

Finansowanie opieki osób chorych na Alzheimera:

Model Niemiecki – specjalne ubezpieczenia; W przyszłości pojawi się komunikat komisji na temat innowacji.

Alzheimer w Europie
Istnieje obecnie 31 stowarzyszeń w 28 państwach europejskich. Powstał także 3 letni projekt.
U kobiet > 91 roku występuje prawdopodobieństwo powyżej 50% pojawienia się choroby.
7.3 miliona osób cierpi na Alzheimera, do roku 2050 nastąpi podwojenie tej liczby. Potrzebne są usługi służące opiece nad osobą chorą. Dla osób, które opiekują się ponad 10 godzin dziennie – potrzebni są zmiennicy. W różnych krajach są różne poziomy możliwości.
W 2006 została przyjęta deklaracja paryska, dzięki której uznano problem demencji starczej.

Wzmacnianie profilaktyki, zwiększanie budżetu to tylko niektóre priorytety podpisanej europejskiej inicjatywy.Choroba rozwija się, dlatego, że toksyczne białka kumulują się przez dłuższy czas. Kiedy pojawiają się pierwsze problemy z chorobą, powinno się podać farmaceutyki, by móc zahamować rozwój choroby.

Pozycja Europy w badaniach nad Alzheimerem.
Przeprowadzanych jest wiele badań na całym świecie. Obecnie KE chce stworzyć globalne laboratoria, które poprzez badania mają obrazować przebieg choroby. Trzeba je połączyć siecią z Ameryka Południową.

Wnioski.
W przeciągu ostatnich 20 lat, przeprowadzono bardzo dużo badań, dzięki czemu można wcześniej wykryć chorobę. Leczenie farmakologiczne opiera się na leczeniu wieloma substancjami chemicznymi.

Alzheimer - jedna z chorób neurodegeneracyjnych

Alzheimer – jedna z chorób neurodegeneracyjnych

 Potrzebne są badania. Wielu opiekunów cierpi na depresje lub inne choroby, po opiece nad chorymi. Badania w UE są skomercjalizowane. Naukowcy powinni pracować razem, dlatego też warto stworzyć wspólny projekt. Naukowcy muszą mieć tytuł projektu. Europa powinna znaleźć swój własny obszar badań naukowych. Dane, które pochodzą z projektów są całkiem nowe. Programy naukowe zabierają 10-15 lat (badania kliniczne). Na koordynację wysiłków naukowych potrzebne są środki, by móc realizować więcej badań. Dobry jest skoordynowany projekt, również na szczeblu członkowskim.

Lista priorytetów
- wspólna praca umożliwi wprowadzenie poprawek
- wczesna diagnoza i profilaktyka
- konieczne są narodowe działania
- konieczne jest podnoszenie jakości usług i godności osób chorych